Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn-
dc.contributor.authorCao, Quỳnh Tâm-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:47:06Z-
dc.date.available2017-05-17T05:47:06Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.degreecode02050001348-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36221-
dc.description.abstract87 tr. + CD-ROM-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractTìm hiểu quá trình sinh hoạt âm nhạc của các tầng lớp nhân dân trong đời sống đô thị Thăng Long – Hà Nội từ thế kỷ XI đến cuối thế kỷ XIX (Các giai đoạn thế kỷ XI-XIV, giai đoạn thế kỷ XV- XVIII và giai đoạn thế kỷ XIX). Trên cơ sở đó bước đầu tìm hiểu các (...)-
dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triển-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Việt Nam học (Full)-
dc.subjectViệt Nam học-
dc.subjectÂm nhạc-
dc.subjectĐời sống đô thị-
dc.subjectThăng Long-
dc.titleSinh hoạt âm nhạc trong đời sống đô thị Thăng Long - Hà Nội : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001348.pdf
  • Size : 3,98 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn-
  dc.contributor.authorCao, Quỳnh Tâm-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:47:06Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:47:06Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.degreecode02050001348-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36221-
  dc.description.abstract87 tr. + CD-ROM-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractTìm hiểu quá trình sinh hoạt âm nhạc của các tầng lớp nhân dân trong đời sống đô thị Thăng Long – Hà Nội từ thế kỷ XI đến cuối thế kỷ XIX (Các giai đoạn thế kỷ XI-XIV, giai đoạn thế kỷ XV- XVIII và giai đoạn thế kỷ XIX). Trên cơ sở đó bước đầu tìm hiểu các (...)-
  dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triển-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Việt Nam học (Full)-
  dc.subjectViệt Nam học-
  dc.subjectÂm nhạc-
  dc.subjectĐời sống đô thị-
  dc.subjectThăng Long-
  dc.titleSinh hoạt âm nhạc trong đời sống đô thị Thăng Long - Hà Nội : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001348.pdf
  • Size : 3,98 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :