Diện mạo phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính (trường hợp ô phố: Hàng Bạc-Mã Mây-Tạ Hiện-Lương Ngọc Quyến) : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36246Diện mạo phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính (trường hợp ô phố: Hàng Bạc-Mã Mây-Tạ Hiện-Lương Ngọc Quyến) : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36246