Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhan, Phương Thảo, người hướng dẫn
dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân, người hướng dẫn
dc.contributor.authorTống, Văn Lợi
dc.date.accessioned2017-05-17T05:47:49Z-
dc.date.available2017-05-17T05:47:49Z-
dc.date.issued2009
dc.identifier.degreecodeV_L2_01483
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36248-
dc.description.abstract234 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Việt Nam học --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
dc.description.abstractNghiên cứu về điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử và sưu tập bản đồ Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX. Phân tích, làm rõ cấu trúc, tổ chức không gian thành thị/đô thị Thăng Long –Hà Nội trong lịch sử dựa trên diện mạo thành-lũy, diện mạo “thị” qua “Hồng Đ (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Việt Nam học (Full)
dc.subjectBản đồ
dc.subjectHà Nội
dc.subjectThăng Long
dc.subjectViệt Nam học
dc.titleHệ thống bản đồ Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV - XIX : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60
dc.typeThesis
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01483_Noi_dung.pdf
  • Size : 19,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhan, Phương Thảo, người hướng dẫn
  dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorTống, Văn Lợi
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:47:49Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:47:49Z-
  dc.date.issued2009
  dc.identifier.degreecodeV_L2_01483
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36248-
  dc.description.abstract234 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Việt Nam học --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
  dc.description.abstractNghiên cứu về điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử và sưu tập bản đồ Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX. Phân tích, làm rõ cấu trúc, tổ chức không gian thành thị/đô thị Thăng Long –Hà Nội trong lịch sử dựa trên diện mạo thành-lũy, diện mạo “thị” qua “Hồng Đ (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Việt Nam học (Full)
  dc.subjectBản đồ
  dc.subjectHà Nội
  dc.subjectThăng Long
  dc.subjectViệt Nam học
  dc.titleHệ thống bản đồ Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV - XIX : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01483_Noi_dung.pdf
  • Size : 19,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :