Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
dc.contributor.authorJindawech, Natthan-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:47:59Z-
dc.date.available2017-05-17T05:47:59Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationJindawech, Natthan. (2009). Nếp sống đô thị Hà Nội và những biến đổi trong thời kỳ đổi mới. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L2_01471-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36250-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009-
dc.description.abstractTrình bày những khái niệm cơ bản, nhân tố hình thành nếp sống, vai trò của nếp sống và những nhân tố ảnh hưởng đến nếp sống đô thị Hà Nội. Tìm hiểu bối cảnh lịch sử và sự biến đổi của nếp sống đô thị Hà Nội qua những giai đoạn lịch sử khác nhau: từ thời Tr (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent104 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triển-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Việt Nam học (Full)-
dc.subjectHà Nội-
dc.subjectNếp sống-
dc.subjectXã hội học đô thị-
dc.subjectĐô thị-
dc.titleNếp sống đô thị Hà Nội và những biến đổi trong thời kỳ đổi mới : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01471_Noi_dung.pdf
  • Size : 86,49 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
  dc.contributor.authorJindawech, Natthan-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:47:59Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:47:59Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationJindawech, Natthan. (2009). Nếp sống đô thị Hà Nội và những biến đổi trong thời kỳ đổi mới. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L2_01471-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36250-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009-
  dc.description.abstractTrình bày những khái niệm cơ bản, nhân tố hình thành nếp sống, vai trò của nếp sống và những nhân tố ảnh hưởng đến nếp sống đô thị Hà Nội. Tìm hiểu bối cảnh lịch sử và sự biến đổi của nếp sống đô thị Hà Nội qua những giai đoạn lịch sử khác nhau: từ thời Tr (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent104 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherViện Việt Nam học và Khoa học Phát triển-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Việt Nam học (Full)-
  dc.subjectHà Nội-
  dc.subjectNếp sống-
  dc.subjectXã hội học đô thị-
  dc.subjectĐô thị-
  dc.titleNếp sống đô thị Hà Nội và những biến đổi trong thời kỳ đổi mới : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01471_Noi_dung.pdf
  • Size : 86,49 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :