Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Quang Minh-
dc.contributor.authorVũ, Thụy Trang-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:53:08Z-
dc.date.available2017-05-17T05:53:08Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationVũ, T. T. (2007). Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối với khu vực Đông Á (giai đoạn từ 1991 đến nay). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L2_01002-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36516-
dc.description.abstractTrình bày khái quát bối cảnh quốc tế, khu vực Đông Á và Nga từ 1991 đến nay và làm rõ tầm quan trọng của quan hệ quốc tế giữa Nga với khu vực Đông Á; Nghiên cứu, phân tích chính sách đối ngoại của Liên bang Nga với một số nước lớn ở Đông Á như: Trung Quốc, (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007-
dc.format.extent122 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quan hệ quốc tế (Full)-
dc.subjectChính sách đối ngoại-
dc.subjectNga-
dc.subjectQuan hệ quốc tế-
dc.titleChính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối với khu vực Đông Á (giai đoạn từ 1991 đến nay) : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 40-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01002_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Quang Minh-
  dc.contributor.authorVũ, Thụy Trang-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:53:08Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:53:08Z-
  dc.date.issued2007-
  dc.identifier.citationVũ, T. T. (2007). Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối với khu vực Đông Á (giai đoạn từ 1991 đến nay). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L2_01002-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36516-
  dc.description.abstractTrình bày khái quát bối cảnh quốc tế, khu vực Đông Á và Nga từ 1991 đến nay và làm rõ tầm quan trọng của quan hệ quốc tế giữa Nga với khu vực Đông Á; Nghiên cứu, phân tích chính sách đối ngoại của Liên bang Nga với một số nước lớn ở Đông Á như: Trung Quốc, (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007-
  dc.format.extent122 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quan hệ quốc tế (Full)-
  dc.subjectChính sách đối ngoại-
  dc.subjectNga-
  dc.subjectQuan hệ quốc tế-
  dc.titleChính sách đối ngoại của Liên bang Nga đối với khu vực Đông Á (giai đoạn từ 1991 đến nay) : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 40-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01002_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :