Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Quang Minh-
dc.contributor.authorPhạm, Hoàng Tú Linh-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:53:36Z-
dc.date.available2017-05-17T05:53:36Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationPhạm,H.T.L. (2012). Nhân tố dầu lửa trong quan hệ giữa Mỹ với các quốc gia vùng vịnh Péc Xích sau chiến tranh lạnh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode02050000601-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36549-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
dc.description.abstractTrình bày rõ tầm quan trọng của dầu lửa và an ninh dầu lửa, phân tích tác động của dầu lửa tới quan hệ quốc tế hiện nay; giới thiệu một cách khái quát quan điểm của Mỹ về vấn đề an ninh dầu lửa và vị trí chiến lược của các quốc gia vùng Vịnh Pếc-xích. Nghi (...)-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent101 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quan hệ quốc tế (Full)-
dc.subjectDầu lửa-
dc.subjectMỹ-
dc.subjectVùng vịnh Péc Xích-
dc.subjectAn ninh dầu lửa-
dc.titleNhân tố dầu lửa trong quan hệ giữa Mỹ với các quốc gia vùng vịnh Péc Xích sau chiến tranh lạnh : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050000601.PDF
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Quang Minh-
  dc.contributor.authorPhạm, Hoàng Tú Linh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:53:36Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:53:36Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationPhạm,H.T.L. (2012). Nhân tố dầu lửa trong quan hệ giữa Mỹ với các quốc gia vùng vịnh Péc Xích sau chiến tranh lạnh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode02050000601-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36549-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-
  dc.description.abstractTrình bày rõ tầm quan trọng của dầu lửa và an ninh dầu lửa, phân tích tác động của dầu lửa tới quan hệ quốc tế hiện nay; giới thiệu một cách khái quát quan điểm của Mỹ về vấn đề an ninh dầu lửa và vị trí chiến lược của các quốc gia vùng Vịnh Pếc-xích. Nghi (...)-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent101 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quan hệ quốc tế (Full)-
  dc.subjectDầu lửa-
  dc.subjectMỹ-
  dc.subjectVùng vịnh Péc Xích-
  dc.subjectAn ninh dầu lửa-
  dc.titleNhân tố dầu lửa trong quan hệ giữa Mỹ với các quốc gia vùng vịnh Péc Xích sau chiến tranh lạnh : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050000601.PDF
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :