Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Huy Tiến-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:54:57Z-
dc.date.available2017-05-17T05:54:57Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, T.H.H. (2011). Vận dụng cấu trúc ma trận để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Viện Khoa học Lao động và xã hội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode02050000694-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36642-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý khoa học và công nghệ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011-
dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận của đề tài. Phân tích hiện trạng hoạt động khoa học của Viện Khoa học lao động & xã hội. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu của nguồn lực khoa học thông qua việc áp dụng cấu trúc ma trận-
dc.format.extent103 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý khoa học và công nghệ (Full)-
dc.subjectKhoa học quản lý-
dc.subjectHoạt động khoa học-
dc.subjectCấu trúc ma trận-
dc.subjectNguồn nhân lực-
dc.titleVận dụng cấu trúc ma trận để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Viện Khoa học Lao động và xã hội: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050000694_noi_dung.pdf
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Huy Tiến-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:54:57Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:54:57Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, T.H.H. (2011). Vận dụng cấu trúc ma trận để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Viện Khoa học Lao động và xã hội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode02050000694-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36642-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý khoa học và công nghệ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011-
  dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận của đề tài. Phân tích hiện trạng hoạt động khoa học của Viện Khoa học lao động & xã hội. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu của nguồn lực khoa học thông qua việc áp dụng cấu trúc ma trận-
  dc.format.extent103 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý khoa học và công nghệ (Full)-
  dc.subjectKhoa học quản lý-
  dc.subjectHoạt động khoa học-
  dc.subjectCấu trúc ma trận-
  dc.subjectNguồn nhân lực-
  dc.titleVận dụng cấu trúc ma trận để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Viện Khoa học Lao động và xã hội: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050000694_noi_dung.pdf
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :