Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Dục Tú-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:55:58Z-
dc.date.available2017-05-17T05:55:58Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2008). Phong cách thơ Lưu Quang Vũ. Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L2_01358-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36717-
dc.description.abstractTìm hiểu những khái niệm về phong cách, phong cách thơ như phong cách tác giả, phong cách thời đại và phong cách thể loại. Khái quát phong cách thơ Lưu Quang Vũ qua tìm hiểu cái tôi trữ tình (đó là cái tôi tha thiết yêu thương, đắm đuối cái tôi đa đoan, cái tôi mâu thuẫn), nội dung phản ánh hiện thực và những phương thức thể hiện (như giọng điệu, cách cảm thụ đời sống, thể thơ, những mô típ hình ảnh lặp đi lặp lại) trong thơ Lưu Quang Vũ. Nhìn nhận và đánh giá một cách tổng quát và hệ thống về những sáng tác của Lưu Quang Vũ, khẳng định Lưu Quang Vũ như là một cá tính thơ mạnh mẽ, một phong cách thơ sắc nét trong thơ ca Việt Nam thời kì hiện đại; khẳng định sự đóng góp của thơ Lưu Quang Vũ trong tiến trình phát triển của thơ ca Việt Nam thế kỉ XX.-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008-
dc.format.extent124 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Văn học Việt Nam (Full)-
dc.subjectLưu, Quang Vũ, 1948-1988-
dc.subjectNghiên cứu văn học-
dc.subjectThơ-
dc.subjectVăn học Việt Nam-
dc.titlePhong cách thơ Lưu Quang Vũ : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01358_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Dục Tú-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:55:58Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:55:58Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2008). Phong cách thơ Lưu Quang Vũ. Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L2_01358-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36717-
  dc.description.abstractTìm hiểu những khái niệm về phong cách, phong cách thơ như phong cách tác giả, phong cách thời đại và phong cách thể loại. Khái quát phong cách thơ Lưu Quang Vũ qua tìm hiểu cái tôi trữ tình (đó là cái tôi tha thiết yêu thương, đắm đuối cái tôi đa đoan, cái tôi mâu thuẫn), nội dung phản ánh hiện thực và những phương thức thể hiện (như giọng điệu, cách cảm thụ đời sống, thể thơ, những mô típ hình ảnh lặp đi lặp lại) trong thơ Lưu Quang Vũ. Nhìn nhận và đánh giá một cách tổng quát và hệ thống về những sáng tác của Lưu Quang Vũ, khẳng định Lưu Quang Vũ như là một cá tính thơ mạnh mẽ, một phong cách thơ sắc nét trong thơ ca Việt Nam thời kì hiện đại; khẳng định sự đóng góp của thơ Lưu Quang Vũ trong tiến trình phát triển của thơ ca Việt Nam thế kỉ XX.-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008-
  dc.format.extent124 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Văn học Việt Nam (Full)-
  dc.subjectLưu, Quang Vũ, 1948-1988-
  dc.subjectNghiên cứu văn học-
  dc.subjectThơ-
  dc.subjectVăn học Việt Nam-
  dc.titlePhong cách thơ Lưu Quang Vũ : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01358_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :