Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Thanh-
dc.contributor.authorLương, Thị Huyền Thương-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:58:14Z-
dc.date.available2017-05-17T05:58:14Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationLương, T. H. T. (2009). Đặc điểm truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX. Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L2_01818-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36839-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009-
dc.description.abstractGiới thiệu tình hình phát triển của thể loại truyện truyền kì trong văn học thế giới nói chung và văn học Việt Nam nói riêng. Khái quát về hoàn cảnh lịch sử xã hội, văn hóa – văn học trong giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Khảo sát và nghiên cứu truyện truyền kì Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX, đóng góp một cái nhìn toàn diện hơn về truyện truyền kì Việt Nam giai đoạn này. Phân tích những xu hướng mới trong nội dung phản ánh của truyện truyền kì giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX trên các khía cạnh: sự chuyển hướng trong tư tưởng; đề tài gắn với đời sống thế sự; xu hướng viết về người thật, việc thật; con người và số phận con người. Nghiên cứu những đổi mới trong nghệ thuật của truyện truyền kì giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX về: sự chuyển đổi giữa “kì” và “thực”; “thực” trong nghệ thuật tự sự; văn phong tinh giản và kết cấu mở.-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstract123 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Văn học Việt Nam (Full)-
dc.subjectNghiên cứu văn học-
dc.subjectThế kỷ 18-
dc.subjectThế kỷ 19-
dc.subjectTruyện truyền kì-
dc.subjectVăn học Việt Nam-
dc.titleĐặc điểm truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01818_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Thanh-
  dc.contributor.authorLương, Thị Huyền Thương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:58:14Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:58:14Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationLương, T. H. T. (2009). Đặc điểm truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX. Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L2_01818-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36839-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009-
  dc.description.abstractGiới thiệu tình hình phát triển của thể loại truyện truyền kì trong văn học thế giới nói chung và văn học Việt Nam nói riêng. Khái quát về hoàn cảnh lịch sử xã hội, văn hóa – văn học trong giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Khảo sát và nghiên cứu truyện truyền kì Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX, đóng góp một cái nhìn toàn diện hơn về truyện truyền kì Việt Nam giai đoạn này. Phân tích những xu hướng mới trong nội dung phản ánh của truyện truyền kì giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX trên các khía cạnh: sự chuyển hướng trong tư tưởng; đề tài gắn với đời sống thế sự; xu hướng viết về người thật, việc thật; con người và số phận con người. Nghiên cứu những đổi mới trong nghệ thuật của truyện truyền kì giai đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX về: sự chuyển đổi giữa “kì” và “thực”; “thực” trong nghệ thuật tự sự; văn phong tinh giản và kết cấu mở.-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstract123 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Văn học Việt Nam (Full)-
  dc.subjectNghiên cứu văn học-
  dc.subjectThế kỷ 18-
  dc.subjectThế kỷ 19-
  dc.subjectTruyện truyền kì-
  dc.subjectVăn học Việt Nam-
  dc.titleĐặc điểm truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01818_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :