Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
dc.contributor.authorPhạm, Xuân Núi-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:04:12Z-
dc.date.available2017-05-17T06:04:12Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationPhạm, X.N. (2007). Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa các n-Parafin C6-C7 trên xúc tác axit rắn biến tính. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L1_00271-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36895-
dc.description.abstractThiết lập các quy trình tổng hợp các xúc tác superaxit rắn trên cơ sở ziricon oxit (ZrO2). Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp tổng hợp đến đặc tính bề mặt, cấu trúc của các tâm superaxit và vai trò xúc tác của các vật liệu thu được trong quá trình isome hoá n-parafin C6-C7. Khảo sát các điều kiện xử lí các chất xúc tác để nâng cao hiệu quả của phản ứng isome hoá n-parafin. Bước đầu khảo sát cơ chế của quá trình isome hoá n-hexan trên tâm Lewis của các chất xúc tác superaxit rắn zirconia sunfat hoá.-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractLuận án TS. Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007-
dc.format.extent149 tr. + CD-Rom + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Hóa Hữu cơ (Full)-
dc.subjectAxit rắn biến tính-
dc.subjectChất xúc tác-
dc.subjectHoá hữu cơ-
dc.subjectPhản ứng chuyển hóa-
dc.subjectn-Parafin C6-C7-
dc.titleNghiên cứu phản ứng chuyển hóa các n-Parafin C6-C7 trên xúc tác axit rắn biến tính : Luận án TS. Hoá học: 62.44.27.01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00271_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
  dc.contributor.authorPhạm, Xuân Núi-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:04:12Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:04:12Z-
  dc.date.issued2007-
  dc.identifier.citationPhạm, X.N. (2007). Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa các n-Parafin C6-C7 trên xúc tác axit rắn biến tính. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L1_00271-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36895-
  dc.description.abstractThiết lập các quy trình tổng hợp các xúc tác superaxit rắn trên cơ sở ziricon oxit (ZrO2). Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp tổng hợp đến đặc tính bề mặt, cấu trúc của các tâm superaxit và vai trò xúc tác của các vật liệu thu được trong quá trình isome hoá n-parafin C6-C7. Khảo sát các điều kiện xử lí các chất xúc tác để nâng cao hiệu quả của phản ứng isome hoá n-parafin. Bước đầu khảo sát cơ chế của quá trình isome hoá n-hexan trên tâm Lewis của các chất xúc tác superaxit rắn zirconia sunfat hoá.-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractLuận án TS. Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007-
  dc.format.extent149 tr. + CD-Rom + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Hóa Hữu cơ (Full)-
  dc.subjectAxit rắn biến tính-
  dc.subjectChất xúc tác-
  dc.subjectHoá hữu cơ-
  dc.subjectPhản ứng chuyển hóa-
  dc.subjectn-Parafin C6-C7-
  dc.titleNghiên cứu phản ứng chuyển hóa các n-Parafin C6-C7 trên xúc tác axit rắn biến tính : Luận án TS. Hoá học: 62.44.27.01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00271_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :