Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Như Mai-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:04:19Z-
dc.date.available2017-05-17T06:04:19Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. H. (2011). Chế tạo vật liệu hấp phụ zeolit - polime và nghiên cứu khả năng giữ dinh dưỡng cho cây ngô. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050000036-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36901-
dc.description.abstractLuận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011-
dc.description.abstractNghiên cứu tổng hợp hidrogel- polime hấp thụ nước trên cơ sở ghép tinh bột với axit acrylic. Nghiên cứu tổng hợp zeolit NaX từ thủy tinh lỏng và nguồn silic từ vỏ trấu. Nghiên cứu thủy phân vỏ trấu bằng axit photphoric, chế tạo phụ gia phân bón chứa zeolit-polime thiên nhiên, polime tổng hợp. Khảo sát ảnh hưởng và vai trò điều tiết dinh dưỡng của hệ vật liệu zeolit-polime đến sự sinh trưởng và phát triển của cây ngô.-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.format.extent145 tr. + CD-ROM+Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Hóa Hữu cơ (Full)-
dc.subjectVật liệu hấp phụ zeolit - polime-
dc.subjectCây ngô-
dc.subjectHóa hữu cơ-
dc.subjectDinh dưỡng-
dc.titleChế tạo vật liệu hấp phụ zeolit - polime và nghiên cứu khả năng giữ dinh dưỡng cho cây ngô : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • 01050000036_noi_dung.pdf
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Như Mai-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:04:19Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:04:19Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. H. (2011). Chế tạo vật liệu hấp phụ zeolit - polime và nghiên cứu khả năng giữ dinh dưỡng cho cây ngô. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050000036-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36901-
  dc.description.abstractLuận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011-
  dc.description.abstractNghiên cứu tổng hợp hidrogel- polime hấp thụ nước trên cơ sở ghép tinh bột với axit acrylic. Nghiên cứu tổng hợp zeolit NaX từ thủy tinh lỏng và nguồn silic từ vỏ trấu. Nghiên cứu thủy phân vỏ trấu bằng axit photphoric, chế tạo phụ gia phân bón chứa zeolit-polime thiên nhiên, polime tổng hợp. Khảo sát ảnh hưởng và vai trò điều tiết dinh dưỡng của hệ vật liệu zeolit-polime đến sự sinh trưởng và phát triển của cây ngô.-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.format.extent145 tr. + CD-ROM+Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Hóa Hữu cơ (Full)-
  dc.subjectVật liệu hấp phụ zeolit - polime-
  dc.subjectCây ngô-
  dc.subjectHóa hữu cơ-
  dc.subjectDinh dưỡng-
  dc.titleChế tạo vật liệu hấp phụ zeolit - polime và nghiên cứu khả năng giữ dinh dưỡng cho cây ngô : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • 01050000036_noi_dung.pdf
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :