Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Quang Mỹ-
dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
dc.contributor.authorTrần, Thanh Hà-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:05:13Z-
dc.date.available2017-05-17T06:05:13Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationTrần, T. H. ( 2010). Nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ, thiệt hại do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá ở tỉnh Lào Cai. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L1_00372-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36948-
dc.description.abstractTổng quan về trượt lở đất, lũ bùn đá và cơ sở nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ thiệt hại do tai biến.-
dc.format.extent156 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Địa mạo và cổ địa lý (Full)-
dc.titleNghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ, thiệt hại do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá ở tỉnh Lào Cai : Luận án TS. Địa lý tự nhiên : 62 44 72 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00372_Tom_tat.pdf
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_L1_00372_Noi_dung.pdf
  • Size : 5,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Quang Mỹ-
  dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
  dc.contributor.authorTrần, Thanh Hà-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:05:13Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:05:13Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationTrần, T. H. ( 2010). Nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ, thiệt hại do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá ở tỉnh Lào Cai. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L1_00372-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36948-
  dc.description.abstractTổng quan về trượt lở đất, lũ bùn đá và cơ sở nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ thiệt hại do tai biến.-
  dc.format.extent156 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Địa mạo và cổ địa lý (Full)-
  dc.titleNghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ, thiệt hại do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá ở tỉnh Lào Cai : Luận án TS. Địa lý tự nhiên : 62 44 72 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00372_Tom_tat.pdf
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_L1_00372_Noi_dung.pdf
  • Size : 5,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :