Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Hoàng Hải-
dc.contributor.advisorTrần, Anh Tuấn-
dc.contributor.authorLương, Chi Lan-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:05:28Z-
dc.date.available2017-05-17T06:05:28Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationLương, C. L. (2016). Phân tích, đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002988-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36956-
dc.description.abstractCơ sở lý luận đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch.-
dc.format.extent169 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (Full)-
dc.titlePhân tích, đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc: Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 62 85 01 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • 01050002988.pdf
  • Size : 2,84 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Hoàng Hải-
  dc.contributor.advisorTrần, Anh Tuấn-
  dc.contributor.authorLương, Chi Lan-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:05:28Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:05:28Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationLương, C. L. (2016). Phân tích, đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002988-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36956-
  dc.description.abstractCơ sở lý luận đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch.-
  dc.format.extent169 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (Full)-
  dc.titlePhân tích, đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc: Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 62 85 01 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • 01050002988.pdf
  • Size : 2,84 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :