Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorBùi, Thị Giang-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:06:28Z-
dc.date.available2017-05-17T06:06:28Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationBùi, T. G. (2012). Tính chập của một số phép biến đổi tích phân với nhân lượng giác và ứng dụng. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050000500-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36985-
dc.description.abstractTrình bày tính chất toán tử của phép biến đổi tích phân dạng Fourier: phép biến đổi Fourier; Phép biến đổi Hartley; Phép biến đổi Fourier-cosine và Fourier-sine; Đặc trưng đại số của phép biến đổi dạng Fourier. Nghiên cứu tích chập của phép biến đổi tích phân dạng Fourtier.-
dc.format.extent134 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Toán giải tích (Full)-
dc.subjectToán giải tích-
dc.subjectPhương trình tích phân-
dc.subjectTích chập-
dc.subjectPhép biến đổi-
dc.titleTích chập của một số phép biến đổi tích phân với nhân lượng giác và ứng dụng : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • 01050000500_Noi_dung.pdf
  • Size : 603,48 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorBùi, Thị Giang-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:06:28Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:06:28Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationBùi, T. G. (2012). Tính chập của một số phép biến đổi tích phân với nhân lượng giác và ứng dụng. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050000500-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36985-
  dc.description.abstractTrình bày tính chất toán tử của phép biến đổi tích phân dạng Fourier: phép biến đổi Fourier; Phép biến đổi Hartley; Phép biến đổi Fourier-cosine và Fourier-sine; Đặc trưng đại số của phép biến đổi dạng Fourier. Nghiên cứu tích chập của phép biến đổi tích phân dạng Fourtier.-
  dc.format.extent134 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Toán giải tích (Full)-
  dc.subjectToán giải tích-
  dc.subjectPhương trình tích phân-
  dc.subjectTích chập-
  dc.subjectPhép biến đổi-
  dc.titleTích chập của một số phép biến đổi tích phân với nhân lượng giác và ứng dụng : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • 01050000500_Noi_dung.pdf
  • Size : 603,48 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :