Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeckers, Jean Francois-
dc.contributor.advisorBùi, Xuân Nguyên-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hạnh-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:07:07Z-
dc.date.available2017-05-17T06:07:07Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationNguyễn, V. H. (2010). Nghiên cứu sự biến động của glycoprotein thời kỳ có chửa và lactogen nhau thai ở trâu đầm lầy Việt Nam (bubalus bubalis). Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L1_00340-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37021-
dc.description.abstractNghiên cứu tương quan giữa chiều dài đầu đuôi và cân nặng với các số đo khác: chiều dài, đường kính đầu, chân và thân của thai trong suốt quá trình phát triển thai ở trâu đầm lầy. Xây dựng phương pháp RIA (Miễn dịch phóng xạ) sử dụng các loại kháng thể-
dc.format.extent140 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Sinh lý học người và động vật (Full)-
dc.subjectGlycoprotein-
dc.subjectLactogen-
dc.subjectQuá trình mang thai-
dc.subjectSinh lý sinh sản-
dc.subjectTrâu đầm lầy-
dc.titleNghiên cứu sự biến động của glycoprotein thời kỳ có chửa và lactogen nhau thai ở trâu đầm lầy Việt Nam (bubalus bubalis) : Luận án TS. Sinh học: 62 42 30 20-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00340_Tom_tat.pdf
  • Size : 392,53 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_L1_00340_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,5 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorBeckers, Jean Francois-
  dc.contributor.advisorBùi, Xuân Nguyên-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hạnh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:07:07Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:07:07Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationNguyễn, V. H. (2010). Nghiên cứu sự biến động của glycoprotein thời kỳ có chửa và lactogen nhau thai ở trâu đầm lầy Việt Nam (bubalus bubalis). Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L1_00340-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37021-
  dc.description.abstractNghiên cứu tương quan giữa chiều dài đầu đuôi và cân nặng với các số đo khác: chiều dài, đường kính đầu, chân và thân của thai trong suốt quá trình phát triển thai ở trâu đầm lầy. Xây dựng phương pháp RIA (Miễn dịch phóng xạ) sử dụng các loại kháng thể-
  dc.format.extent140 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Sinh lý học người và động vật (Full)-
  dc.subjectGlycoprotein-
  dc.subjectLactogen-
  dc.subjectQuá trình mang thai-
  dc.subjectSinh lý sinh sản-
  dc.subjectTrâu đầm lầy-
  dc.titleNghiên cứu sự biến động của glycoprotein thời kỳ có chửa và lactogen nhau thai ở trâu đầm lầy Việt Nam (bubalus bubalis) : Luận án TS. Sinh học: 62 42 30 20-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00340_Tom_tat.pdf
  • Size : 392,53 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • V_L1_00340_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,5 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :