Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
dc.contributor.advisorTrần, Thị Như Mai-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Việt Nga-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:08:16Z-
dc.date.available2017-05-17T06:08:16Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationNguyễn, T. V. N. (2005). Nghiên cứu ảnh hưởng của tính chất xúc tác trên cơ sở Zeolit đối với phản ứng chuyển hoá một số hợp chất thơm. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L1_00235-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37069-
dc.description.abstractTrình bày tổng quan về bất đối hoá toluen - quá trình chuyển hoá hiđrocacbon thơm quan trọng nhất trong công nghệ hoá dầu. Trình bày các phương pháp thực nghiệm : phương pháp biến tính xúc tác, phương pháp đặc trưng xúc tác, phương pháp đánh giá ảnh hưởng của tính chất xúc tác đến quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ.-
dc.format.extent125 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Hóa Hữu cơ (Full)-
dc.subjectCông nghệ hoá dầu-
dc.subjectHoá hữu cơ-
dc.subjectHợp chất thơm-
dc.subjectPhản ứng chuyển hoá-
dc.titleNghiên cứu ảnh hưởng của tính chất xúc tác trên cơ sở Zeolit đối với phản ứng chuyển hoá một số hợp chất thơm: Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00235_Noi_dung.pdf
  • Size : 4,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Như Mai-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Việt Nga-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:08:16Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:08:16Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. V. N. (2005). Nghiên cứu ảnh hưởng của tính chất xúc tác trên cơ sở Zeolit đối với phản ứng chuyển hoá một số hợp chất thơm. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L1_00235-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37069-
  dc.description.abstractTrình bày tổng quan về bất đối hoá toluen - quá trình chuyển hoá hiđrocacbon thơm quan trọng nhất trong công nghệ hoá dầu. Trình bày các phương pháp thực nghiệm : phương pháp biến tính xúc tác, phương pháp đặc trưng xúc tác, phương pháp đánh giá ảnh hưởng của tính chất xúc tác đến quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ.-
  dc.format.extent125 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Hóa Hữu cơ (Full)-
  dc.subjectCông nghệ hoá dầu-
  dc.subjectHoá hữu cơ-
  dc.subjectHợp chất thơm-
  dc.subjectPhản ứng chuyển hoá-
  dc.titleNghiên cứu ảnh hưởng của tính chất xúc tác trên cơ sở Zeolit đối với phản ứng chuyển hoá một số hợp chất thơm: Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00235_Noi_dung.pdf
  • Size : 4,12 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :