Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Đức Huệ-
dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
dc.contributor.authorPhùng, Thị Thanh Tú-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:11:28Z-
dc.date.available2017-05-17T06:11:28Z-
dc.date.issued1994-
dc.identifier.citationPhùng, T. T. T. (1994). Nghiên cứu phân tích, đánh giá tồn lượng hoá chất bảo vệ thực vật và tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số tỉnh miền Trung. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L1_00136-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37136-
dc.description.abstractTác giả đánh giá tồn lượng hoá chất trừ sâu, đánh giá tình trạng gây ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật gây ra ở các tỉnh miền Trung và một số đề xuất ngăn ngừa các tình trạng gây ô nhiễm trên.-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractLuận án PTS. khoa học Hoá học Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994-
dc.format.extent92 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Tổng hợp Hà Nội-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Hóa Hữu cơ (Full)-
dc.subjectBảo vệ thực vật-
dc.subjectHoá chất trừ sâu-
dc.subjectHoá hữu cơ-
dc.subjectMiền Trung-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subjectÔ nhiễm môi trường-
dc.titleNghiên cứu phân tích, đánh giá tồn lượng hoá chất bảo vệ thực vật và tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số tỉnh miền Trung : Luận án PTS. Hóa học: 62 44 27 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00136_Noi_dung.pdf
  • Size : 59,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Đức Huệ-
  dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
  dc.contributor.authorPhùng, Thị Thanh Tú-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:11:28Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:11:28Z-
  dc.date.issued1994-
  dc.identifier.citationPhùng, T. T. T. (1994). Nghiên cứu phân tích, đánh giá tồn lượng hoá chất bảo vệ thực vật và tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số tỉnh miền Trung. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L1_00136-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37136-
  dc.description.abstractTác giả đánh giá tồn lượng hoá chất trừ sâu, đánh giá tình trạng gây ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật gây ra ở các tỉnh miền Trung và một số đề xuất ngăn ngừa các tình trạng gây ô nhiễm trên.-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractLuận án PTS. khoa học Hoá học Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994-
  dc.format.extent92 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Tổng hợp Hà Nội-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Hóa Hữu cơ (Full)-
  dc.subjectBảo vệ thực vật-
  dc.subjectHoá chất trừ sâu-
  dc.subjectHoá hữu cơ-
  dc.subjectMiền Trung-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subjectÔ nhiễm môi trường-
  dc.titleNghiên cứu phân tích, đánh giá tồn lượng hoá chất bảo vệ thực vật và tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số tỉnh miền Trung : Luận án PTS. Hóa học: 62 44 27 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00136_Noi_dung.pdf
  • Size : 59,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :