Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Văn Khoa-
dc.contributor.authorLê, Văn Chiến-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:12:09Z-
dc.date.available2017-05-17T06:12:09Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.citationLê, V. C. (1990). Mô hình cơ bản phản ánh năng suất độ phì nhiêu thực tế trên đất trồng lúa tỉnh Nghệ Tĩnh. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L1_00116-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37155-
dc.description.abstractĐối tượng nghiên cứu là đất và năng suất có liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học: cây trồng, quản lý, quy hoạch, sinh thái học và cả tâm lý xã hội học.-
dc.format.extent148 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Tổng hợp Hà Nội-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Thổ nhưỡng học (Full)-
dc.subjectCây lúa-
dc.subjectSinh thái cây lúa-
dc.subjectThổ nhưỡng-
dc.subjectĐất-
dc.titleMô hình cơ bản phản ánh năng suất độ phì nhiêu thực tế trên đất trồng lúa tỉnh Nghệ Tĩnh : Luận án PTS. Nông học: 4.01.02-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_000116_Noi_dung.pdf
  • Size : 65,8 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Văn Khoa-
  dc.contributor.authorLê, Văn Chiến-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:12:09Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:12:09Z-
  dc.date.issued1990-
  dc.identifier.citationLê, V. C. (1990). Mô hình cơ bản phản ánh năng suất độ phì nhiêu thực tế trên đất trồng lúa tỉnh Nghệ Tĩnh. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L1_00116-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37155-
  dc.description.abstractĐối tượng nghiên cứu là đất và năng suất có liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học: cây trồng, quản lý, quy hoạch, sinh thái học và cả tâm lý xã hội học.-
  dc.format.extent148 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Tổng hợp Hà Nội-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Thổ nhưỡng học (Full)-
  dc.subjectCây lúa-
  dc.subjectSinh thái cây lúa-
  dc.subjectThổ nhưỡng-
  dc.subjectĐất-
  dc.titleMô hình cơ bản phản ánh năng suất độ phì nhiêu thực tế trên đất trồng lúa tỉnh Nghệ Tĩnh : Luận án PTS. Nông học: 4.01.02-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_000116_Noi_dung.pdf
  • Size : 65,8 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :