Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Quốc Bình-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Thảo-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:39:07Z-
dc.date.available2017-05-17T06:39:07Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyễn, T. P. T. (2013). Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai ở thành phố Hải Phòng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050001098-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37384-
dc.description.abstract-Chương 1. Dữ liệu không gian về đất đai và vấn đề chuẩn hóa dữ liệu. -Chương 2.Đánh giá nhu cầu chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai tại thành phố Hải Phòng. -Chương 3. Nghiên cứu đề xuất một số quy trình chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai bằng GIS.-
dc.format.extent83 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý đất đai (Full)-
dc.subjectQuản lý đất đai-
dc.subjectGIS-
dc.subjectChuẩn hóa dữ liệu-
dc.subjectDữ liệu đất đai-
dc.titleNghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai ở thành phố Hải Phòng-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001098_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Quốc Bình-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Thảo-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:39:07Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:39:07Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. P. T. (2013). Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai ở thành phố Hải Phòng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050001098-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37384-
  dc.description.abstract-Chương 1. Dữ liệu không gian về đất đai và vấn đề chuẩn hóa dữ liệu. -Chương 2.Đánh giá nhu cầu chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai tại thành phố Hải Phòng. -Chương 3. Nghiên cứu đề xuất một số quy trình chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai bằng GIS.-
  dc.format.extent83 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý đất đai (Full)-
  dc.subjectQuản lý đất đai-
  dc.subjectGIS-
  dc.subjectChuẩn hóa dữ liệu-
  dc.subjectDữ liệu đất đai-
  dc.titleNghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai ở thành phố Hải Phòng-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001098_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :