Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Mẫn-
dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
dc.contributor.authorCao, Xuân Thịnh-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:39:55Z-
dc.date.available2017-05-17T06:39:55Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.citationCao, Xuân Thịnh. (2000). Dùng Trypsin thêm Axít Amin tách tế bào phôi gà và đánh giá sự phát triển các tế bào đó. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L6_00050-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37423-
dc.description.abstractNghiên cứu ảnh hưởng của tripsin và tripsin có axit amin đến sự tách tế bào phôi gà. Đánh giá sự phát triển tế bào tách được theo các phương pháp trên.-
dc.format.extent61 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa hữu cơ (Full)-
dc.subjectHoá hữu cơ-
dc.subjectAxit Amin-
dc.subjectTế bào phôi-
dc.titleDùng Trypsin thêm Axít Amin tách tế bào phôi gà và đánh giá sự phát triển các tế bào đó. ThS. Hóa học: 60.44.27-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • V_L6_00050_Noi_dung.pdf
  • Size : 35,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Mẫn-
  dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
  dc.contributor.authorCao, Xuân Thịnh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:39:55Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:39:55Z-
  dc.date.issued2000-
  dc.identifier.citationCao, Xuân Thịnh. (2000). Dùng Trypsin thêm Axít Amin tách tế bào phôi gà và đánh giá sự phát triển các tế bào đó. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L6_00050-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37423-
  dc.description.abstractNghiên cứu ảnh hưởng của tripsin và tripsin có axit amin đến sự tách tế bào phôi gà. Đánh giá sự phát triển tế bào tách được theo các phương pháp trên.-
  dc.format.extent61 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa hữu cơ (Full)-
  dc.subjectHoá hữu cơ-
  dc.subjectAxit Amin-
  dc.subjectTế bào phôi-
  dc.titleDùng Trypsin thêm Axít Amin tách tế bào phôi gà và đánh giá sự phát triển các tế bào đó. ThS. Hóa học: 60.44.27-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • V_L6_00050_Noi_dung.pdf
  • Size : 35,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :