Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Mẫn-
dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
dc.contributor.authorCao, Xuân Thịnh-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:40:53Z-
dc.date.available2017-05-17T06:40:53Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.citationCao, X. T. (2000). Dùng Trypsin thêm Axít Amin tách tế bào phôi gà và đánh giá sự phát triển các tế bào đó. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode010402-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37444-
dc.description.abstractTrên cơ sở tìm hiểu tổng quan về tế bào, Trypsin; luận văn đi sâu nghiên cứu ảnh hưởng của Trypsin và Trypsin có Axít Amin đến sự tách tế bào phôi gà.-
dc.format.extent61 tr.-
dc.language.isovi-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa hữu cơ (Full)-
dc.subjectAxit Amin-
dc.subjectHoá hữu cơ-
dc.subjectTế bào phôi-
dc.subjectHóa học-
dc.titleDùng Trypsin thêm Axít Amin tách tế bào phôi gà và đánh giá sự phát triển các tế bào đó-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
dc.identifier.lic547 CA-T 2000 / V-L6/00050-
dc.identifier.lic547 CA-T 2000 / V-L6/00007-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Hóa học-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • V_L6_00007_Noi_dung.pdf
  • Size : 22,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Mẫn-
  dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
  dc.contributor.authorCao, Xuân Thịnh-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:40:53Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:40:53Z-
  dc.date.issued2000-
  dc.identifier.citationCao, X. T. (2000). Dùng Trypsin thêm Axít Amin tách tế bào phôi gà và đánh giá sự phát triển các tế bào đó. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode010402-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37444-
  dc.description.abstractTrên cơ sở tìm hiểu tổng quan về tế bào, Trypsin; luận văn đi sâu nghiên cứu ảnh hưởng của Trypsin và Trypsin có Axít Amin đến sự tách tế bào phôi gà.-
  dc.format.extent61 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa hữu cơ (Full)-
  dc.subjectAxit Amin-
  dc.subjectHoá hữu cơ-
  dc.subjectTế bào phôi-
  dc.subjectHóa học-
  dc.titleDùng Trypsin thêm Axít Amin tách tế bào phôi gà và đánh giá sự phát triển các tế bào đó-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  dc.identifier.lic547 CA-T 2000 / V-L6/00050-
  dc.identifier.lic547 CA-T 2000 / V-L6/00007-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Hóa học-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • V_L6_00007_Noi_dung.pdf
  • Size : 22,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :