Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Hoàng Hải-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Hoa-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:41:34Z-
dc.date.available2017-05-17T06:41:34Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. H. (2012). Nghiên cứu xác lập một số mô hình hệ kinh tế sinh thái phục vụ định hướng phát triển bền vững thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050000735-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37467-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ cở lý luận về mô hình kinh tế sinh thái. Phân tích và đánh giá tổng hợp nguồn lực tự nhiên, kinh tế-xã hội và nhân văn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và hiệu quả các mô hình hệ kinh tế sinh thái có tại khu vực này.-
dc.format.extent91 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Sử dụng và bảo vệ Tài nguyên môi trường (Full)-
dc.subjectKinh tế sinh thái-
dc.subjectPhát triển bền vững-
dc.subjectGia Lai-
dc.subjectTài nguyên môi trường-
dc.subjectBảo vệ môi trường-
dc.titleNghiên cứu xác lập một số mô hình hệ kinh tế sinh thái phục vụ định hướng phát triển bền vững thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000735_Noi_dung.pdf
  • Size : 6,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Hoàng Hải-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Hoa-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:41:34Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:41:34Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. H. (2012). Nghiên cứu xác lập một số mô hình hệ kinh tế sinh thái phục vụ định hướng phát triển bền vững thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050000735-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37467-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ cở lý luận về mô hình kinh tế sinh thái. Phân tích và đánh giá tổng hợp nguồn lực tự nhiên, kinh tế-xã hội và nhân văn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và hiệu quả các mô hình hệ kinh tế sinh thái có tại khu vực này.-
  dc.format.extent91 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Sử dụng và bảo vệ Tài nguyên môi trường (Full)-
  dc.subjectKinh tế sinh thái-
  dc.subjectPhát triển bền vững-
  dc.subjectGia Lai-
  dc.subjectTài nguyên môi trường-
  dc.subjectBảo vệ môi trường-
  dc.titleNghiên cứu xác lập một số mô hình hệ kinh tế sinh thái phục vụ định hướng phát triển bền vững thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000735_Noi_dung.pdf
  • Size : 6,01 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :