Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Điển-
dc.contributor.authorTrần, Hữu Bắc-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:42:54Z-
dc.date.available2017-05-17T06:42:54Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationTrần, H. B. (2012). Công nghệ GIS và WEB trong xây dựng hệ thống thông tin thủy lợi. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050000866-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37506-
dc.description.abstractTổng quan về hệ thông tin địa lý; khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thông tin địa lý và ứng dụng của hệ thông tin địa lý. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho thủy lợi: Thiết kế cơ sở dữ liệu thủy lợi; thiết kế hệ thống thông tin thủy lợi; tổng quan v (...)-
dc.format.extent67 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isoen-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán (Full)-
dc.subjectToán học-
dc.subjectCông nghệ GIS-
dc.subjectWeb-
dc.subjectHệ thống thông tin-
dc.subjectThủy lợi-
dc.titleCông nghệ GIS và WEB trong xây dựng hệ thống thông tin thủy lợi-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000866_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,86 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Điển-
  dc.contributor.authorTrần, Hữu Bắc-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:42:54Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:42:54Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationTrần, H. B. (2012). Công nghệ GIS và WEB trong xây dựng hệ thống thông tin thủy lợi. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050000866-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37506-
  dc.description.abstractTổng quan về hệ thông tin địa lý; khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thông tin địa lý và ứng dụng của hệ thông tin địa lý. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho thủy lợi: Thiết kế cơ sở dữ liệu thủy lợi; thiết kế hệ thống thông tin thủy lợi; tổng quan v (...)-
  dc.format.extent67 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isoen-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán (Full)-
  dc.subjectToán học-
  dc.subjectCông nghệ GIS-
  dc.subjectWeb-
  dc.subjectHệ thống thông tin-
  dc.subjectThủy lợi-
  dc.titleCông nghệ GIS và WEB trong xây dựng hệ thống thông tin thủy lợi-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000866_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,86 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :