Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Công Lợi-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Thúy-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:43:29Z-
dc.date.available2017-05-17T06:43:29Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationPhạm, T. T. (2012). Phương trình sai phân riêng tuyến tính. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050000521-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37531-
dc.description.abstractTrình bày những kiến thức chuản bị: giới thiệu vài phương trình sai phân riêng, các khái niệm và chứng minh một số định lý như nguyên lý cực đại và các hệ quả của nó. Tìm hiểu nghiệm hiển của một số phương trình sai phân riêng cụ thể và một số phương pháp (...)-
dc.format.extent60 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Toán học tính toán (Full)-
dc.subjectToán học-
dc.subjectPhương trình sai phân-
dc.subjectBài toán-
dc.subjectNghiệm hiển-
dc.titlePhương trình sai phân riêng tuyến tính-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000521_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Công Lợi-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Thúy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:43:29Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:43:29Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationPhạm, T. T. (2012). Phương trình sai phân riêng tuyến tính. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050000521-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37531-
  dc.description.abstractTrình bày những kiến thức chuản bị: giới thiệu vài phương trình sai phân riêng, các khái niệm và chứng minh một số định lý như nguyên lý cực đại và các hệ quả của nó. Tìm hiểu nghiệm hiển của một số phương trình sai phân riêng cụ thể và một số phương pháp (...)-
  dc.format.extent60 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Toán học tính toán (Full)-
  dc.subjectToán học-
  dc.subjectPhương trình sai phân-
  dc.subjectBài toán-
  dc.subjectNghiệm hiển-
  dc.titlePhương trình sai phân riêng tuyến tính-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000521_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :