Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Hải-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Sơn-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:50:07Z-
dc.date.available2017-05-17T06:50:07Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, V. S. (2012). Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050000448-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789-
dc.description.abstractTrình bày các tính chất của hạt nano bạc và cấu trúc của than hoạt tính. Nghiên cứu quy trình chế tạo và các phép đo nghiên cứu tính chất của hạt nano bạc. Trình bày qui trình chế tạo than hoạt tính và các phép đo tính chất của than hoạt tính cũng như cách phân tán hạt nano bạc lên nền than hoạt tính. Đưa ra kết quả các phép đo nghiên cứu tính chất hạt nano bạc, than hoạt tính và hạt nano bạc phân tán trên nền than hoạt tính.-
dc.format.extent80 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vật lý chất rắn (Full)-
dc.subjectVật lý chất rắn-
dc.subjectCông nghệ Nano-
dc.subjectThan hoạt tính-
dc.subjectXử lý môi trường-
dc.titleNghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 07-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000448_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Hải-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Sơn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:50:07Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:50:07Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, V. S. (2012). Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050000448-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789-
  dc.description.abstractTrình bày các tính chất của hạt nano bạc và cấu trúc của than hoạt tính. Nghiên cứu quy trình chế tạo và các phép đo nghiên cứu tính chất của hạt nano bạc. Trình bày qui trình chế tạo than hoạt tính và các phép đo tính chất của than hoạt tính cũng như cách phân tán hạt nano bạc lên nền than hoạt tính. Đưa ra kết quả các phép đo nghiên cứu tính chất hạt nano bạc, than hoạt tính và hạt nano bạc phân tán trên nền than hoạt tính.-
  dc.format.extent80 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vật lý chất rắn (Full)-
  dc.subjectVật lý chất rắn-
  dc.subjectCông nghệ Nano-
  dc.subjectThan hoạt tính-
  dc.subjectXử lý môi trường-
  dc.titleNghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 07-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000448_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :