Xác định các đặc trưng của thanh nhiên liệu hạt nhân dựa vào những bức xạ gamma năng lượng thấp và tia X : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37802Xác định các đặc trưng của thanh nhiên liệu hạt nhân dựa vào những bức xạ gamma năng lượng thấp và tia X : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37802