Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLưu, Thị Lan Hương-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:51:02Z-
dc.date.available2017-05-17T06:51:02Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2012). Diễn biến đa dạng thành phần loài sinh vật của hệ sinh thái Hồ Tây. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050000908-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37839-
dc.description.abstractĐiều tra các điều kiện tự nhiên và xã hội ảnh hưởng tới đa dạng sinh học (ĐDSH) của hồ Tây, hiện trạng chất lượng môi trường nước, hiện trạng một số nhóm sinh vật trong hồ Tây. So sánh số liệu thu được qua một số năm để đánh giá diễn biến đa dạng thành phần loài sinh vật của HST hồ Tây. Phương hướng quản lý và sử dụng bền vững ĐDSH hồ Tây.-
dc.format.extent71 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Sinh thái học (Full)-
dc.subjectSinh vật-
dc.subjectSinh thái học-
dc.subjectĐa dạng sinh học-
dc.subjecthệ sinh thái-
dc.titleDiễn biến đa dạng thành phần loài sinh vật của hệ sinh thái Hồ Tây : Luận văn ThS. Sinh học : 60 42 60-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000908_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLưu, Thị Lan Hương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:51:02Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:51:02Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2012). Diễn biến đa dạng thành phần loài sinh vật của hệ sinh thái Hồ Tây. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050000908-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37839-
  dc.description.abstractĐiều tra các điều kiện tự nhiên và xã hội ảnh hưởng tới đa dạng sinh học (ĐDSH) của hồ Tây, hiện trạng chất lượng môi trường nước, hiện trạng một số nhóm sinh vật trong hồ Tây. So sánh số liệu thu được qua một số năm để đánh giá diễn biến đa dạng thành phần loài sinh vật của HST hồ Tây. Phương hướng quản lý và sử dụng bền vững ĐDSH hồ Tây.-
  dc.format.extent71 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Sinh thái học (Full)-
  dc.subjectSinh vật-
  dc.subjectSinh thái học-
  dc.subjectĐa dạng sinh học-
  dc.subjecthệ sinh thái-
  dc.titleDiễn biến đa dạng thành phần loài sinh vật của hệ sinh thái Hồ Tây : Luận văn ThS. Sinh học : 60 42 60-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000908_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :