Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Kiều Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Vĩnh Đông-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:51:20Z-
dc.date.available2017-05-17T06:51:20Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationNguyễn, V. Đ. (2012). Đặc điểm phân tử của vi rút dại lưu hành ở miền Bắc Việt Nam từ năm 2006 - 2012. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050000978-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37856-
dc.description.abstractTổng quan về vi rút dại ở Miền Bắc Việt Nam: Sơ lược lịch sử phát hiện vi rút dại; Virut dại; Dịch tễ học bệnh dại; Nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài; Chẩn đoán phòng thí nghiệm; Các kỹ thuật sinh học phân tử. Xác định và định týp các chủng vi rút dại lưu hành ở miền Bắc Việt Nam, 2006 -2012. Phân tích đặc điểm phân tử Nucleoprotein của các chủng vi rút dại lưu hành ở miền Bắc Việt Nam, 2006 -2012.-
dc.format.extent77 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vi sinh vật học (Full)-
dc.subjectVi rút dại-
dc.subjectVi sinh vật học-
dc.subjectMiền Bắc Việt nam-
dc.subjectĐặc điểm phân tử-
dc.titleĐặc điểm phân tử của vi rút dại lưu hành ở miền Bắc Việt Nam từ năm 2006 - 2012 : Luận văn ThS. Sinh vật: 60 42 40-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000978_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Kiều Anh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Vĩnh Đông-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:51:20Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:51:20Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationNguyễn, V. Đ. (2012). Đặc điểm phân tử của vi rút dại lưu hành ở miền Bắc Việt Nam từ năm 2006 - 2012. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050000978-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37856-
  dc.description.abstractTổng quan về vi rút dại ở Miền Bắc Việt Nam: Sơ lược lịch sử phát hiện vi rút dại; Virut dại; Dịch tễ học bệnh dại; Nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài; Chẩn đoán phòng thí nghiệm; Các kỹ thuật sinh học phân tử. Xác định và định týp các chủng vi rút dại lưu hành ở miền Bắc Việt Nam, 2006 -2012. Phân tích đặc điểm phân tử Nucleoprotein của các chủng vi rút dại lưu hành ở miền Bắc Việt Nam, 2006 -2012.-
  dc.format.extent77 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vi sinh vật học (Full)-
  dc.subjectVi rút dại-
  dc.subjectVi sinh vật học-
  dc.subjectMiền Bắc Việt nam-
  dc.subjectĐặc điểm phân tử-
  dc.titleĐặc điểm phân tử của vi rút dại lưu hành ở miền Bắc Việt Nam từ năm 2006 - 2012 : Luận văn ThS. Sinh vật: 60 42 40-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000978_Noi_dung.pdf
  • Size : 3,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :