Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Đức-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:52:02Z-
dc.date.available2017-05-17T06:52:02Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, M. Đ. (2011). Về nghiệm của một lớp phương trình tích phân kỳ dị Cauchy với dịch chuyển Carleman. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050000284-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37925-
dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề cần nghiên cứu: Toán tử Noether; Hàm dịch chuyển; Toán tử tích phân kì dị; Công thức Sokhotski – Plemeli: Bài toán bờ Riemann trong miền đơn liên; Phân tích hàm ma trận; Toán tử tích phân kì dị với dịch chuyển Carleman. Trình bày lý thuyết giải được của phương trình tích phân kỳ dị đặc trưng tổng quát với dịch chuyển phân tuyến tính Carleman trên đường tròn đơn vị.-
dc.format.extent60 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Giải tích (Full)-
dc.subjectToán học-
dc.subjectGiải tích-
dc.subjectPhương trình tích phân-
dc.subjectToán tử-
dc.subjectNghiệm-
dc.titleVề nghiệm của một lớp phương trình tích phân kỳ dị Cauchy với dịch chuyển Carleman : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000284_noi_dung.pdf
  • Size : 471,09 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Đức-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:52:02Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:52:02Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, M. Đ. (2011). Về nghiệm của một lớp phương trình tích phân kỳ dị Cauchy với dịch chuyển Carleman. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050000284-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37925-
  dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề cần nghiên cứu: Toán tử Noether; Hàm dịch chuyển; Toán tử tích phân kì dị; Công thức Sokhotski – Plemeli: Bài toán bờ Riemann trong miền đơn liên; Phân tích hàm ma trận; Toán tử tích phân kì dị với dịch chuyển Carleman. Trình bày lý thuyết giải được của phương trình tích phân kỳ dị đặc trưng tổng quát với dịch chuyển phân tuyến tính Carleman trên đường tròn đơn vị.-
  dc.format.extent60 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Giải tích (Full)-
  dc.subjectToán học-
  dc.subjectGiải tích-
  dc.subjectPhương trình tích phân-
  dc.subjectToán tử-
  dc.subjectNghiệm-
  dc.titleVề nghiệm của một lớp phương trình tích phân kỳ dị Cauchy với dịch chuyển Carleman : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000284_noi_dung.pdf
  • Size : 471,09 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :