Phân tích proteomics mô ung thư của bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38083Phân tích proteomics mô ung thư của bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38083