Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Đô-
dc.contributor.authorPhạm, Huy Cường-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:01:35Z-
dc.date.available2017-05-17T07:01:35Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationPhạm, H. C. (2012). Thử nghiệm tác dụng tăng cường miễn dịch in vitro của các chế phẩm cây Trinh nữ hoàng cung. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050000655-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38102-
dc.description.abstractXác định biểu lộ của IL-2 và TNF-α ở mức độ mARN và protein của tế bào lympho nuôi cấy in vitro của bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai đoạn muộn và người bình thường về lâm sàng với hai liều thuốc khác nhau. Đánh giá tác dụng tăng cường miễn dịch của Crilin T so với Levamisol. Cần phải tăng số mẫu nghiên cứu để có thể đánh giá chính xác. Thử tác dụng thuốc ở liều lượng khác nhau hơn. Xây dựng mô hình thực nghiệm ung thư do hóa chất để thử tác dụng miễn dịch in vitro-
dc.format.extent67 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Sinh học thực nghiệm (Full)-
dc.subjectSinh học-
dc.subjectSinh học thực nghiệm-
dc.subjectMiễn dịch-
dc.subjectCây Trinh nữ hoàng cung-
dc.titleThử nghiệm tác dụng tăng cường miễn dịch in vitro của các chế phẩm cây Trinh nữ hoàng cung : Luận văn ThS. Sinh học : 60 42 30-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000655_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Đô-
  dc.contributor.authorPhạm, Huy Cường-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:01:35Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:01:35Z-
  dc.date.issued2012-
  dc.identifier.citationPhạm, H. C. (2012). Thử nghiệm tác dụng tăng cường miễn dịch in vitro của các chế phẩm cây Trinh nữ hoàng cung. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050000655-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38102-
  dc.description.abstractXác định biểu lộ của IL-2 và TNF-α ở mức độ mARN và protein của tế bào lympho nuôi cấy in vitro của bệnh nhân ung thư vòm mũi họng giai đoạn muộn và người bình thường về lâm sàng với hai liều thuốc khác nhau. Đánh giá tác dụng tăng cường miễn dịch của Crilin T so với Levamisol. Cần phải tăng số mẫu nghiên cứu để có thể đánh giá chính xác. Thử tác dụng thuốc ở liều lượng khác nhau hơn. Xây dựng mô hình thực nghiệm ung thư do hóa chất để thử tác dụng miễn dịch in vitro-
  dc.format.extent67 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Sinh học thực nghiệm (Full)-
  dc.subjectSinh học-
  dc.subjectSinh học thực nghiệm-
  dc.subjectMiễn dịch-
  dc.subjectCây Trinh nữ hoàng cung-
  dc.titleThử nghiệm tác dụng tăng cường miễn dịch in vitro của các chế phẩm cây Trinh nữ hoàng cung : Luận văn ThS. Sinh học : 60 42 30-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050000655_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :