Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Dung, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Phương
dc.date.accessioned2017-05-17T07:02:10Z-
dc.date.available2017-05-17T07:02:10Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.degreecode01050002914
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38147-
dc.description.abstract50 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Kỹ thuật hóa học -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKHTN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khí tượng và Khí hậu học (Full)
dc.titleNghiên cứu trùng hợp ghép quang hóa biến tính bề mặt màng lọc Polyamit và đánh giá một số đặc tính của màng : Luận văn ThS. Hóa học: 60 52 03 01
dc.typeThesis
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002914.pdf
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Dung, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Phương
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:02:10Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:02:10Z-
  dc.date.issued2015
  dc.identifier.degreecode01050002914
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38147-
  dc.description.abstract50 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Kỹ thuật hóa học -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKHTN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Khí tượng và Khí hậu học (Full)
  dc.titleNghiên cứu trùng hợp ghép quang hóa biến tính bề mặt màng lọc Polyamit và đánh giá một số đặc tính của màng : Luận văn ThS. Hóa học: 60 52 03 01
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002914.pdf
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :