Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Văn Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:07:12Z-
dc.date.available2017-05-17T07:07:12Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationNguyễn, M. T. (2016). Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002940-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38497-
dc.description.abstractChương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác quản lý và tình hình sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai. Chương 3: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai.-
dc.format.extent93 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý đất đai (Full)-
dc.titleNghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002940.pdf
  • Size : 2,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Văn Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:07:12Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:07:12Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationNguyễn, M. T. (2016). Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002940-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38497-
  dc.description.abstractChương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác quản lý và tình hình sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai. Chương 3: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai.-
  dc.format.extent93 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý đất đai (Full)-
  dc.titleNghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002940.pdf
  • Size : 2,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :