Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Diệp-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:09:26Z-
dc.date.available2017-05-17T07:09:26Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, T. D. (2015). Phương pháp đạo hàm và các bài toán về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002599-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38609-
dc.description.abstractLuận văn trình bày một số ứng dụng của đạo hàm để giải các bài toán cực trị, chỉ đề cập tới một số phương pháp giải một số loại toán cực trị đại số thường gặp trong chương trình toán học THPT. Luận văn hệ thống hóa, phân loại toán và trình bày theo từng ý tưởng cũng như các kỹ năng vận dụng đạo hàm vào việc giải một lớp các bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.-
dc.format.extent68 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Phương pháp toán sơ cấp (Full)-
dc.titlePhương pháp đạo hàm và các bài toán về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất: Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 13-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002599.pdf
  • Size : 347,94 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Diệp-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:09:26Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:09:26Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. D. (2015). Phương pháp đạo hàm và các bài toán về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002599-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38609-
  dc.description.abstractLuận văn trình bày một số ứng dụng của đạo hàm để giải các bài toán cực trị, chỉ đề cập tới một số phương pháp giải một số loại toán cực trị đại số thường gặp trong chương trình toán học THPT. Luận văn hệ thống hóa, phân loại toán và trình bày theo từng ý tưởng cũng như các kỹ năng vận dụng đạo hàm vào việc giải một lớp các bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.-
  dc.format.extent68 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Phương pháp toán sơ cấp (Full)-
  dc.titlePhương pháp đạo hàm và các bài toán về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất: Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 13-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002599.pdf
  • Size : 347,94 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :