Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Trọng Nhuận, người hướng dẫn
dc.contributor.authorTạ, Thị Hoài
dc.date.accessioned2017-05-17T07:10:12Z-
dc.date.available2017-05-17T07:10:12Z-
dc.date.issued2015
dc.identifier.degreecode01050002649
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38646-
dc.description.abstract86 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Địa chất học -- Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
dc.publisherĐHKHTN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Địa chất học (Full)
dc.titleNghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương do trượt đất đá để chủ động ứng phó với tai biến, lấy ví dụ xã Nấm Dẫn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 02 01
dc.typeThesis
dc.language.advisorvie
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002649.pdf
  • Size : 5,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Trọng Nhuận, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorTạ, Thị Hoài
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:10:12Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:10:12Z-
  dc.date.issued2015
  dc.identifier.degreecode01050002649
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38646-
  dc.description.abstract86 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Địa chất học -- Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  dc.publisherĐHKHTN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Địa chất học (Full)
  dc.titleNghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương do trượt đất đá để chủ động ứng phó với tai biến, lấy ví dụ xã Nấm Dẫn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 02 01
  dc.typeThesis
  dc.language.advisorvie
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002649.pdf
  • Size : 5,77 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :