Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorLê, Thanh Hiền-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:10:43Z-
dc.date.available2017-05-17T07:10:43Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationLê, T. H. (2016). Áp dụng số phức trong giải một số bài toán sơ cấp. Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050003290-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38688-
dc.description.abstractChương 1: Các kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Sử dụng số phức trong giải một số bài toán sơ cấp.-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016-
dc.format.extent67 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học khoa học tự nhiên-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Phương pháp toán sơ cấp (Full)-
dc.titleÁp dụng số phức trong giải một số bài toán sơ cấp : Luận văn ThS. Toán học: 604601-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003290.pdf
  • Size : 382,21 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorLê, Thanh Hiền-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:10:43Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:10:43Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationLê, T. H. (2016). Áp dụng số phức trong giải một số bài toán sơ cấp. Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050003290-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38688-
  dc.description.abstractChương 1: Các kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Sử dụng số phức trong giải một số bài toán sơ cấp.-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016-
  dc.format.extent67 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học khoa học tự nhiên-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Phương pháp toán sơ cấp (Full)-
  dc.titleÁp dụng số phức trong giải một số bài toán sơ cấp : Luận văn ThS. Toán học: 604601-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003290.pdf
  • Size : 382,21 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :