Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38741Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38741