Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
dc.contributor.authorDương, Thị Phương-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:11:17Z-
dc.date.available2017-05-17T07:11:17Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationDương, T. P. (2015). Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002458-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38741-
dc.description.abstractTổng quan về bệnh nhiễm khuẩn hô hấp ở người, chất kháng sinh, cây táo mèo và dịch chiết từ quả táo mèo. Một số phương pháp thực nghiệm. Đưa ra kết quả về hoạt tính kháng Moraxella catarrhalis của dịch lên men quả táo mèo, điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sinh trưởng và hoạt tính kháng khuẩn.-
dc.format.extent67 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vi sinh vật học (Full)-
dc.titleNghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 07-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002458.pdf
  • Size : 2,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
  dc.contributor.authorDương, Thị Phương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:11:17Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:11:17Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationDương, T. P. (2015). Nghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002458-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38741-
  dc.description.abstractTổng quan về bệnh nhiễm khuẩn hô hấp ở người, chất kháng sinh, cây táo mèo và dịch chiết từ quả táo mèo. Một số phương pháp thực nghiệm. Đưa ra kết quả về hoạt tính kháng Moraxella catarrhalis của dịch lên men quả táo mèo, điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sinh trưởng và hoạt tính kháng khuẩn.-
  dc.format.extent67 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vi sinh vật học (Full)-
  dc.titleNghiên cứu khả năng phòng chống vi khuẩn Moraxella catarrhalis gây viêm đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo Docynia : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 07-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002458.pdf
  • Size : 2,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :