Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
dc.contributor.advisorĐỗ, Tuấn Đạt-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Kim Dung-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:11:55Z-
dc.date.available2017-05-17T07:11:55Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, T. K. D. (2015). Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng kháng nguyên trong quy trình sản xuất Vắc xin cúm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002689-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38783-
dc.description.abstractTổng quan về virus cúm. Vắc xin cúm. Các phương pháp kiểm tra chất lượng khắng nguyên vắc xin cúm. Nghiên cứu xây dựng và áp dụng các phương pháp đánh giá chất lượng khắng nguyên vắc xin trong quy trình sản xuất vắc xin cúm.-
dc.format.extent65 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vi sinh vật học (Full)-
dc.titleNghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng kháng nguyên trong quy trình sản xuất Vắc xin cúm-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002689.pdf
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorBùi, Thị Việt Hà-
  dc.contributor.advisorĐỗ, Tuấn Đạt-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Kim Dung-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:11:55Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:11:55Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. K. D. (2015). Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng kháng nguyên trong quy trình sản xuất Vắc xin cúm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002689-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38783-
  dc.description.abstractTổng quan về virus cúm. Vắc xin cúm. Các phương pháp kiểm tra chất lượng khắng nguyên vắc xin cúm. Nghiên cứu xây dựng và áp dụng các phương pháp đánh giá chất lượng khắng nguyên vắc xin trong quy trình sản xuất vắc xin cúm.-
  dc.format.extent65 tr. + CD-ROM + tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Vi sinh vật học (Full)-
  dc.titleNghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng kháng nguyên trong quy trình sản xuất Vắc xin cúm-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002689.pdf
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :