Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:13:20Z-
dc.date.available2017-05-17T07:13:20Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNguyễn, T. P. (2014). Biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng trong thống kê toán học. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050001887-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38919-
dc.description.abstractChuỗi Fourier. Tích phân Fourier. Tích phân Fourier và các tính chất cơ bản. Ứng dụng của biến đổi Fourier trong thống kê toán học.-
dc.format.extent78 tr.-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Toán Giải tích (Full)-
dc.titleBiến đổi tích phân Fourier và ứng dụng trong thống kê toán học-
dc.language.advisorvi-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001887.pdf
  • Size : 591,92 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:13:20Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:13:20Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. P. (2014). Biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng trong thống kê toán học. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050001887-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38919-
  dc.description.abstractChuỗi Fourier. Tích phân Fourier. Tích phân Fourier và các tính chất cơ bản. Ứng dụng của biến đổi Fourier trong thống kê toán học.-
  dc.format.extent78 tr.-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Toán Giải tích (Full)-
  dc.titleBiến đổi tích phân Fourier và ứng dụng trong thống kê toán học-
  dc.language.advisorvi-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001887.pdf
  • Size : 591,92 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :