Bộ lọc Kalman khoảng và ứng dụng dự báo thời tiết

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39087Bộ lọc Kalman khoảng và ứng dụng dự báo thời tiết

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39087