Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Phương Nga-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:03Z-
dc.date.available2017-05-17T07:16:03Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNguyễn, N. A. (2014). Nghiên cứu tài nguyên địa mạo cho liên kết phát triển du lịch giữa Đà Lạt và Nha Trang. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002257-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39143-
dc.description.abstractViệc tìm ra nguyên nhân, xu thế, diễn biến quá trình bồi tụ - xói lở, định hướng và khuyến cáo các biện pháp giảm thiểu thiên tai liên quan đến quá trình bồi tụ - xói lở và đồng thời cũng góp phần làm sáng tỏ nguyên nhân bồi lấp, biến động vùng cửa sông. Các vấn đề nêu trên là lý do để NCS chọn đề tài: " Đặc điểm và tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh.-
dc.format.extent123 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
dc.titleNghiên cứu tài nguyên địa mạo cho liên kết phát triển du lịch giữa Đà Lạt và Nha Trang-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002258.pdf
  • Size : 12,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Phương Nga-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:03Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:16:03Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNguyễn, N. A. (2014). Nghiên cứu tài nguyên địa mạo cho liên kết phát triển du lịch giữa Đà Lạt và Nha Trang. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002257-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39143-
  dc.description.abstractViệc tìm ra nguyên nhân, xu thế, diễn biến quá trình bồi tụ - xói lở, định hướng và khuyến cáo các biện pháp giảm thiểu thiên tai liên quan đến quá trình bồi tụ - xói lở và đồng thời cũng góp phần làm sáng tỏ nguyên nhân bồi lấp, biến động vùng cửa sông. Các vấn đề nêu trên là lý do để NCS chọn đề tài: " Đặc điểm và tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng - Quảng Ninh.-
  dc.format.extent123 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
  dc.titleNghiên cứu tài nguyên địa mạo cho liên kết phát triển du lịch giữa Đà Lạt và Nha Trang-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002258.pdf
  • Size : 12,66 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :