Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐồng, Kim Loan-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Lan-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:04Z-
dc.date.available2017-05-17T07:16:04Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationNguyễn, T. L. (2015). Nghiên cứu khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong tuyến quặng tại mỏ sắt Suối Láo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002249-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39152-
dc.description.abstractNghiên cứu này đi sâu vào việc phân tích quy trình tuyển quặng nhằm nhận dạng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, giảm thiểu tổn thất tài nguyên và các tác động môi trường từ mỏ sắt Suối Láo và Tân Pheo. Mục tiêu nhằm giúp xi nghiệp nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu các tác động tiêu cực, các sự cố, tai nạn lao động, các tại biến môi trường, giảm thiểu lãng phí, tổn thất tài nguyên và vẫn đạt được mục tiêu phát triển kinh tế.-
dc.format.extent74 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
dc.subjectSản xuất sạch-
dc.subjectQuặng-
dc.subjectMỏ sắt-
dc.subjectSuối Láo-
dc.subjectĐà Bắc, Hòa Bình-
dc.titleNghiên cứu khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong tuyến quặng tại mỏ sắt Suối Láo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002249.pdf
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐồng, Kim Loan-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Lan-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:04Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:16:04Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. L. (2015). Nghiên cứu khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong tuyến quặng tại mỏ sắt Suối Láo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002249-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39152-
  dc.description.abstractNghiên cứu này đi sâu vào việc phân tích quy trình tuyển quặng nhằm nhận dạng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, giảm thiểu tổn thất tài nguyên và các tác động môi trường từ mỏ sắt Suối Láo và Tân Pheo. Mục tiêu nhằm giúp xi nghiệp nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu các tác động tiêu cực, các sự cố, tai nạn lao động, các tại biến môi trường, giảm thiểu lãng phí, tổn thất tài nguyên và vẫn đạt được mục tiêu phát triển kinh tế.-
  dc.format.extent74 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
  dc.subjectSản xuất sạch-
  dc.subjectQuặng-
  dc.subjectMỏ sắt-
  dc.subjectSuối Láo-
  dc.subjectĐà Bắc, Hòa Bình-
  dc.titleNghiên cứu khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong tuyến quặng tại mỏ sắt Suối Láo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002249.pdf
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :