Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMẫn, Quang Huy-
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Tùng-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:41Z-
dc.date.available2017-05-17T07:16:41Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNguyễn, H. T. (2014). Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002210-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39213-
dc.description.abstractĐất đai là tài sản quốc gia có giá trị lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống của từng hộ gia đình, cá nhân,là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là cơ sở để xây dựng và phát triển không gian kinh tế, xã hội và phát triển dân sinh, an ninh quốc phòng. Đất đai có những tính chất đặc biệt là có giới hạn về số lượng nhưng vô hạn về thời gian sử dụng và có vị trí cố định trong không gian. Vì thế, đất đai là tư liệu sản xuất không thể thay thế được. Để sử dụng và khai thác một cách có hiệu quả, hợp lý và có tính kinh tế cao trên cả ba phương diện kinh tế, xã hội, môi trường cảnh quan thì công tác quy hoạch sử dụng đất là rất quan trọng.-
dc.format.extent82 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.-
dc.language.isovi-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
dc.subjectSử dụng đất-
dc.subjectQuy hoạch đất đai-
dc.subjectQuản lý đất đai-
dc.titleĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 60 85 01 03-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002210.pdf
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMẫn, Quang Huy-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Tùng-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:41Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:16:41Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNguyễn, H. T. (2014). Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002210-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39213-
  dc.description.abstractĐất đai là tài sản quốc gia có giá trị lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống của từng hộ gia đình, cá nhân,là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là cơ sở để xây dựng và phát triển không gian kinh tế, xã hội và phát triển dân sinh, an ninh quốc phòng. Đất đai có những tính chất đặc biệt là có giới hạn về số lượng nhưng vô hạn về thời gian sử dụng và có vị trí cố định trong không gian. Vì thế, đất đai là tư liệu sản xuất không thể thay thế được. Để sử dụng và khai thác một cách có hiệu quả, hợp lý và có tính kinh tế cao trên cả ba phương diện kinh tế, xã hội, môi trường cảnh quan thì công tác quy hoạch sử dụng đất là rất quan trọng.-
  dc.format.extent82 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.-
  dc.language.isovi-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
  dc.subjectSử dụng đất-
  dc.subjectQuy hoạch đất đai-
  dc.subjectQuản lý đất đai-
  dc.titleĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 60 85 01 03-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002210.pdf
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :