Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Minh Huyền-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hương-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:47Z-
dc.date.available2017-05-17T07:16:47Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationVũ, T. H. (2014). Lý thuyết biểu diễn diễn ngôn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002121-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39221-
dc.description.abstractLogic vị từ cấp một và phép hợp nhất. Tính toán Lambda. Các thành phần cơ bản của lý thuyết biểu diễn diễn ngôn. Ngôn ngữ biểu diễn diễn ngôn cơ bản. Biểu diễn diễn ngôn với tham chiếu thời gian trong tiếng Việt.-
dc.format.extent81 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán (Full)-
dc.subjectLý thuyết biểu diễn diễn ngôn-
dc.subjectHệ thống tính toán-
dc.titleLý thuyết biểu diễn diễn ngôn-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002121-pdf.pdf
  • Size : 23,82 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Minh Huyền-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hương-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:16:47Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:16:47Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationVũ, T. H. (2014). Lý thuyết biểu diễn diễn ngôn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002121-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39221-
  dc.description.abstractLogic vị từ cấp một và phép hợp nhất. Tính toán Lambda. Các thành phần cơ bản của lý thuyết biểu diễn diễn ngôn. Ngôn ngữ biểu diễn diễn ngôn cơ bản. Biểu diễn diễn ngôn với tham chiếu thời gian trong tiếng Việt.-
  dc.format.extent81 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán (Full)-
  dc.subjectLý thuyết biểu diễn diễn ngôn-
  dc.subjectHệ thống tính toán-
  dc.titleLý thuyết biểu diễn diễn ngôn-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002121-pdf.pdf
  • Size : 23,82 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :