Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bích Liên-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:17:19Z-
dc.date.available2017-05-17T07:17:19Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNguyễn, T. B. L. (2014). Xác lập cơ sở địa lý cho định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050002190-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39249-
dc.description.abstractBổ sung, làm phong phú thêm cơ sở lý luận về sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Làm rõ đặc điểm và sự phân hóa điều kiện tự nhiên, tài nguyên, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và những vấn đề môi trường, mâu thuẫn xung đột trên địa bàn nghiên cứu. Bước đầu định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.-
dc.format.extent115 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
dc.subjectQuản lý tài nguyên-
dc.subjectBảo vệ môi trường-
dc.titleXác lập cơ sở địa lý cho định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 85 01 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002190.pdf
  • Size : 10,03 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Văn Bào-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Bích Liên-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:17:19Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:17:19Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. B. L. (2014). Xác lập cơ sở địa lý cho định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050002190-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39249-
  dc.description.abstractBổ sung, làm phong phú thêm cơ sở lý luận về sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Làm rõ đặc điểm và sự phân hóa điều kiện tự nhiên, tài nguyên, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên và những vấn đề môi trường, mâu thuẫn xung đột trên địa bàn nghiên cứu. Bước đầu định hướng không gian sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.-
  dc.format.extent115 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)-
  dc.subjectQuản lý tài nguyên-
  dc.subjectBảo vệ môi trường-
  dc.titleXác lập cơ sở địa lý cho định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 85 01 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050002190.pdf
  • Size : 10,03 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :