Nghiên cứu đánh giá vùng ngập nước và xâm nhập mặn bởi nước biển dâng do biến đổi khí hậu phục vụ định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2050 của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39264Nghiên cứu đánh giá vùng ngập nước và xâm nhập mặn bởi nước biển dâng do biến đổi khí hậu phục vụ định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2050 của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39264