Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Đông-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:20:37Z-
dc.date.available2017-05-17T07:20:37Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyễn, T. Đ. (2013). Ứng dụng chuỗi Fourier trong phương trình truyền nhiệt và truyền sóng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050001539-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39416-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
dc.description.abstractChương một nhắc lại những kiến thức mở đầu về phương trình vi phân đạo hàm riêng. Chương hai trình bày lý thuyết chuỗi Fourier bao gồm khái niệm chuỗi và đưa ra một số định lý quan trọng liên quan đến sự hội tụ đều và sự hội tụ điểm của chuỗi Fourier. Chương ba trình bày ứng dụng của chuỗi Fourier vào việc tìm nghiệm của phương trình truyền nhiệt, truyền sóng đặt trong các điều kiện biên và điều kiện ban đầu cụ thể-
dc.format.extent91 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Toán Giải tích (Full)-
dc.titleỨng dụng chuỗi Fourier trong phương trình truyền nhiệt và truyền sóng : Luận văn Thạc sĩ Toán học: 60 46 01 02-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001539_noidung.pdf
  • Size : 524,74 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Đông-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:20:37Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:20:37Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. Đ. (2013). Ứng dụng chuỗi Fourier trong phương trình truyền nhiệt và truyền sóng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050001539-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39416-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
  dc.description.abstractChương một nhắc lại những kiến thức mở đầu về phương trình vi phân đạo hàm riêng. Chương hai trình bày lý thuyết chuỗi Fourier bao gồm khái niệm chuỗi và đưa ra một số định lý quan trọng liên quan đến sự hội tụ đều và sự hội tụ điểm của chuỗi Fourier. Chương ba trình bày ứng dụng của chuỗi Fourier vào việc tìm nghiệm của phương trình truyền nhiệt, truyền sóng đặt trong các điều kiện biên và điều kiện ban đầu cụ thể-
  dc.format.extent91 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Toán Giải tích (Full)-
  dc.titleỨng dụng chuỗi Fourier trong phương trình truyền nhiệt và truyền sóng : Luận văn Thạc sĩ Toán học: 60 46 01 02-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001539_noidung.pdf
  • Size : 524,74 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :