Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thoan-
dc.date.accessioned2017-05-17T07:20:59Z-
dc.date.available2017-05-17T07:20:59Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. (2013). Một phân loại và xây dựng bất đẳng thức trong tam giác. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode01050001483-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39433-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
dc.description.abstractChương 1: Áp dụng tính chất của tam thức bậc hai chứng minh và xây dựng. Chương 2: Áp dụng tính lỗi lõm của hàm số chứng minh và xây dựng một số bất đẳng thức trong tam giác. Chương 3. Áp dụng các bất đẳng thức đại số cổ điển chứng minh và xây dựng một số bất đẳng thức trong tam giác-
dc.format.extent84 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHKHTN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Phương pháp toán sơ cấp (Full)-
dc.titleMột phân loại và xây dựng bất đẳng thức trong tam giác-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001483_noidung.pdf
  • Size : 458,12 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thoan-
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:20:59Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:20:59Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. (2013). Một phân loại và xây dựng bất đẳng thức trong tam giác. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode01050001483-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39433-
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-
  dc.description.abstractChương 1: Áp dụng tính chất của tam thức bậc hai chứng minh và xây dựng. Chương 2: Áp dụng tính lỗi lõm của hàm số chứng minh và xây dựng một số bất đẳng thức trong tam giác. Chương 3. Áp dụng các bất đẳng thức đại số cổ điển chứng minh và xây dựng một số bất đẳng thức trong tam giác-
  dc.format.extent84 tr. + CD-ROM-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHKHTN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Phương pháp toán sơ cấp (Full)-
  dc.titleMột phân loại và xây dựng bất đẳng thức trong tam giác-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050001483_noidung.pdf
  • Size : 458,12 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :