Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Hồng Côn , người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Thiện
dc.date.accessioned2017-05-17T07:23:35Z-
dc.date.available2017-05-17T07:23:35Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.degreecode01050003113
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39565-
dc.description.abstract54 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Hóa môi trường: 60 44 01 20 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
dc.publisherĐHKHTN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)
dc.titleNghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003113.pdf
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Hồng Côn , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Thiện
  dc.date.accessioned2017-05-17T07:23:35Z-
  dc.date.available2017-05-17T07:23:35Z-
  dc.date.issued2016
  dc.identifier.degreecode01050003113
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39565-
  dc.description.abstract54 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Hóa môi trường: 60 44 01 20 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
  dc.publisherĐHKHTN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hóa môi trường (Full)
  dc.titleNghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003113.pdf
  • Size : 2,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :